Điều khoản sử dụng của Christianwarriorsforgod

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với christianwarriorsforgod.com. Trang web này được điều hành và quản lý bởi Christian Warriors for God (“chúng tôi”, “của chúng tôi”). Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

Quyền sở hữu trí tuệ 

Tất cả nội dung và tài liệu trên trang web christianwarriorsforgod.com, bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh, video, biểu tượng, logo, và thiết kế đồ họa, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Christian Warriors for God hoặc các bên cấp phép. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

 Sử dụng trang web

a. Bạn đồng ý sử dụng trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

b. Bạn không được sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây hại, làm suy yếu, hoặc làm gián đoạn trang web hoặc các dịch vụ liên quan đến trang web.

c. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, giới hạn truy cập hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận này.

 Liên kết đến các trang web bên ngoài

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của những trang web này. Việc truy cập các liên kết bên ngoài là trách nhiệm của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc truy cập các liên kết này.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi sẽ tượng trưng cho việc bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản mới.

Liên hệ 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].