“Xem Xét” Hay “Xem Sét” Mới Đúng Chính Tả

Người ta thường nói rằng “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”.Bên [...]

Sáng Lạn Hay Sáng Lạng? Đâu Mới Là Từ Chuẩn Tiếng Việt

Sáng lạn hay sáng lạng? Từ nào mới là từ đúng chính tả? Để có [...]

Nên Uống Vitamin C Lúc Nào Để Đạt Hiệu Quả Tốt Nhất?

Nên uống vitamin C lúc nào để có được hiệu quả tốt nhất là thắc [...]

Cọ Sát Hay Cọ Xát? – Cách Khắc Phục Nhầm Lẫn Chính Tả

Cọ sát hay cọ xát dễ gây nhầm lẫn và khiến nhiều người Việt băn [...]

Súc Tích Hay Xúc Tích? – Khác Biệt Chi Tiết Giữa Hai Từ

Súc tích hay xúc tích là đúng? – Câu hỏi liên tục được đem ra [...]

Suôn Sẻ Hay Suông Sẻ Đâu Được Xem Là Cách Dùng Từ Đúng?

Suôn sẻ hay suông sẻ mới là cách sử dụng từ đúng trong Tiếng Việt. [...]

Bạc Mạng Hay Bạt Mạng Đúng? – Giải Thích Ý Nghĩa Cụ Thể

Bạc mạng hay bạt mạng là chủ đề chính tả gây tranh cãi và tạo [...]

Tựu Chung Hay Tựu Trung? – Học Cách Phân Biệt “Tr” và “Ch”

Tựu chung hay tựu trung? – Hai từ khiến nhiều người gặp khó khăn và [...]

Chia Sẻ Hay Chia Xẻ? Đâu Mới Là Từ Đúng Với Chính Tả?

Chia sẻ hay chia xẻ là hai cụm từ hay bị nhầm lẫn với nhau [...]

Vô Hình Trung Hay Vô Hình Chung Đâu Là Cách Dùng Đúng?

Vô hình trung hay vô hình chung đâu mới là cách dùng từ đúng nhất? [...]